Các Dụng Cụ Cần Thiết Dể Xây Tường
Nguời đăng: epal
Tags:

Ngoài việc xây tường phải đúng kỹ thuật, công việc chuẩn bị cũng rất quan trọng. Để việc xây dựng được nhanh chóng, các bạn cần phải có các dụng cụ xây dựng cầm tay cần thiết. Sau đây là hình ảnh các dụng cụ nghề xây dựng.

1) Bay : dụng cụ xây dựng cần thiết nhất khi xây . Trộn , rải vữa xây .Điều chỉnh gạch. Tạo mạch . Chặt gạch.

Bay là dụng cụ xây dựng cầm tay bay dùng để làm láng phẳng bề mặt sệt (bay thợ hồ) hoặc để đào vật chất tơi hay dạng hạt (bay làm vườn). Bay gồm lưỡi và tay cầm.

Bay thợ hồ là công cụ dụng cụ trong xây dựng gồm lưỡi kim loại dẹt và tay cầm, dùng để làm bằng phẳng, trải và định hình các chất như xi măng, matít, vữa granitô, vữa xây trát (tức là hồ xây trát.

BÀI XEM NHIỀU