TƯ VẤN MUA HÀNG

08. 1900 3087

0

Giỏ hàng

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

  1. Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập

 Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên longsonexim.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email của khách hàng. Đây là các thông tin mà Công ty Long Sơn cần thành viên cung cấp để Công Ty liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cũng như gửi các chương trình ưu đãi cho quý khách hàng.

 Trong quá trình giao dịch thanh toán tại trang web longsonexim.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Toàn bộ quá trình thanh toán sẽ được thông qua kênh ngân hàng trực tuyến của quý khách hàng.

 Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste longsonexim.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–  Cung cấp các dịch vụ và các chương trình bán hàng ưu đãi đến thành viên;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

–  Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại longsonexim.vn

–  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

 Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 – Thông tin cá nhân của thành viên trên longsonexim.vn được Công Ty Long Sơn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công Ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, longsonexim.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên longsonexim.vn

– Ban quản trị website longsonexim.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý longsonexim.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.